ჩინური აქციების აღდგენის მათი მიმართვა, როგორც აშშ-ის ეკონომიკის ჩნდება