ჩინეთი უზენაესი სასამართლოს, რომელიც სასამართლოს აქვს იურისდიქცია დიზაინი საპატენტო დავა. ხიდი სამართალი კომენტარი