საფუძვლებს ჩინეთი საავტორო სამართალი — ჩინეთი იურისტთაჩინეთის საავტორო სამართალი არ არის, რომელიც ბევრად განსხვავდება აშშ საავტორო უფლებების კანონით

შემსრულებელი სჭირდება, რათა არ რეგისტრაცია, საავტორო უფლებების საკითხი ჩინეთში, დაცული უნდა იყოს ამ ქვეყანაში

მაგრამ ეს ყოველთვის რეკომენდირებულია რეგისტრაცია, რადგან ეს არის ბევრად უფრო ადვილია და უფრო სწრაფად მიიღოს საიტებზე, როგორიცაა და მიიღოს ქვემოთ კონტრაფაქციული საქონლისა და ჩინეთის საბაჟო შეჩერება კონტრაფაქციული საქონლის რის გამოც ერი