რა არის ჩინეთში კანონიერი წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი