მიწოდების ხელშეკრულება (ინგლისური თარგმანი) მიერ ჩინეთის

გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შეფუთვა წყლის მტკიცებულება, მტკიცებულება, და შოკის-მტკიცებულება, შესაფერისი და გამძლე ტვირთის გადაზიდვის ან საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო მაგისტრალის მიწოდებაყველა რისკების მასალები გადაეცემა მყიდველს საფუძველზე მიწოდება. ყველა საკითხი უნდა იქნეს საავტომობილო ტრანსპორტი და მგზავრობის საფასური არ შედის საერთო ღირებულება ამ დაუძლეველი ძალის შესაბამისად იმას ნიშნავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ბუნებრივი კატასტროფების (მიწისძვრა, ქარიშხალი, წყალდიდობა და გვალვა), ომები, არეულობების ან სხვა ძირითადი მისწრაფება, რომელიც არ არის თავიდან აცილება მიერ გონივრული კონტროლი მიერ იმოქმედა.

არც ერთი მხარე პასუხს აგებს იმ ზიანზე, ან აქვს უფლება, შეწყვიტოს ამ შეთანხმების ნებისმიერი შეფერხება ან ასრულებენ შესაბამისად, თუ ასეთი დაგვიანებით ან რა არის გამოწვეული პირობები მიღმა მისი კონტროლის ჩათვლით.

იმოქმედა მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს, როდესაც ფორსმაჟორული ხდება და მთავრდება. საქართველოს იმოქმედა მხარე გააგზავნეთ ყველა დაკავშირებული დოკუმენტები უნდა დაამტკიცოს კლების დაუძლეველი ძალის იმოქმედა მხარე ხელახლა მოლაპარაკება პირობები, როცა დაგვიანებით, სავარაუდოდ აღემატებოდეს ოცდაათი დღის გამო დაუძლეველი ძალის გარემოებებით. გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა ხუთ საერთო მიწოდების თანხა დღეში დაგვიანებით მიწოდება. მყიდველი ვალდებულია იყოს გარკვევით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ დაგვიანებით აღემატებოდეს ოცდაათი დღის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ჯარიმის საფასური და ყველა იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც გამოწვეულია გადადება.

გამყიდველი პასუხისმგებელია ყველა ხარჯები, რათა დააკმაყოფილოს ყველა ხარისხის სტანდარტების საფუძველზე მიწოდება.

მყიდველი არის მივატოვებთ კომპენსაციის გამო, ხარისხის გამოწვეული გამყიდველი. მყიდველი არის უარის მიწოდების ან ითხოვს, რომ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ ხარისხი ძირითადად ხდება და გამყიდველი ვალდებულია, პასუხს აგებს ყველა იმ ზიანის გამო, რომ ამ ხარისხის იყოს. დროს ხარისხის გარანტია პერიოდი, გამყიდველს ეკისრება ყველა ხარჯები გაცვლა რემონტი გამო ხარისხის იყოს. მყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს სამი საჯარიმო დღეში დაგვიანებით გადახდის მაქსიმალური არ უნდა აღემატებოდეს ერთ სულ რაოდენობით თითოეულ გადახდის.

ირღვევა, პარტია ვალდებულია, დათვი ყველა ზიანის დეფოლტის.

თითოეული მხარე იქნება პასუხისმგებელი დაკარგვა, გამოწვეული საკუთარი იყოს. დამატებითი ხელშეკრულებები განიხილება, როგორც ნაწილი ამ ხელშეკრულების იგივე იურიდიული ძალა. ეს ხელშეკრულება იქნება უძღვის თუ რაიმე განსხვავება ხდება შორის დამატებების და ეს ხელშეკრულება. როგორც სახელმწიფოები კონფიდენციალურია ყველა დეტალი (მათ შორის, ტექნიკით, ბიზნეს და კორესპონდენციის შორის ორივე მხარეს)ამ ხელშეკრულების გარეშე, წინასწარი თანხმობით სხვა პარტია, არც ერთი მხარე არ გადარიცხვის ან გაამჟღავნოს შინაარსი ეს ხელშეკრულება მესამე პირის ნებისმიერი ფორმით.