თვისებებს დიდი იურისტი - ეს თვისებები შევქმნით გავლენა