დნმ: ანალიზი ჩინეთის მიიღოს ინდოეთის ტენდერში

ნახეთ ეს სპეციალური სეგმენტი და გაეცნონ"ინდოეთის ტენდერში არის უაღრესად პოპულარული საინფორმაციო არხზე ინდოეთის უმსხვილესი სატელევიზიო ქსელი არხი

რომელსაც აქვს უზარმაზარი შემდეგი ინდოეთში და საზღვარგარეთ.

მოგებული აქვს რამდენიმე პრესტიჟული ეროვნული და საერთაშორისო ჯილდო. თავისი პოპულარული პროგრამები - დოქტორი შოუ.