გადასახადები მხარეთა შეთანხმებით საფუძველზე გათავისუფლების: გაანგარიშებით, ზომა. გათავისუფლების მხარეთა შეთანხმებით გადახდის კომპენსაციის